Member List 2020

Honorary Members

Honorary MembersProf. Seigo Kitano
Oita, Japan

 


Prof. E Targarona
Barcelona, Spain

 


Prof. Michael Li
Hong Kong

 


Sir Alfred Cuschieri
Dundee, Scotland

 


Prof. Abe Fingerhut
Paris, France

 


Prof. Tatsuo Yamakawa
Tokyo , Japan

 


Prof. Tehemton E. Udwadia
Mumbai, India

 


Prof. Sydney Chung
Hong Kong

 


Prof. Serafin C Hilvano
Manila, Philippines

 

 

Prof. Mario Morino
Turin, Italy

  

 

Prof. Michael L Brunt
USA

 

Members

Members

Australia

A. Craig Lynch
Max Baumwol
Ken Loi
Stanley Fracs
Chang McDonald Christopher
Charles Peter Clarke
Philip Gan
Chandra Krishnan
William Suttle Peters

 

Bangladesh

Nayeem Sarder Abdun
Sadia Afroz
Zubayer Ahmad
Jashim Uddin Ahmed
Saif Uddin Ahmed
Jabed Akhter
Hafija Akter Akter
Syed Mahbubul Alam
Towhidul Alam
Meer Mahbubul Alam
Kazi Zana Alam
Abdullah Al Amin
Nazimuddin Mohammad Arif
S M Ali Ashraf
Laila Arjomand Banu
MD Jahangir Hossain Bhuiyan
Mohammad Zakir Hossain Bhuiyan
Swapan Kumar Biswas
Atm Mowladad Choudhury
Humayun Kabir Chowdhury
Shaiek Aziz Chowdhury
Mohammad Abul Kalam Chowdhury
M.A. Gafur
A B M Abdul Hannan
MD. Jafrul Hannan
Mahmud Hasan
Modommad Rashedul Hasan
Asif Almas Haque
Syed Aminul Haque
Talukder Mohammad Rajibul Haque
Md.Rashidul Hoq
Sanawar Hossain
Gazi Mohammad Zakir Hossain
ABM Bayezid Hossain
A. Mottalab Hossain
Md Margub Hussain
K.G.M. Iqbal
Kabirul Islam
Mohd Khademul Islam
Mohammed Rafiqul Islam
M Ashraful Islam
Sardar Mohammad Rezaul Islam
S M Jafarullah
Samsad Jahan
Mohammed Tanvir Jalal
Aminul Islam Joarder
Fatema KaneezKaneez
Mohammad Masud Karim
Mithila Karmakur
Arif Salam Khan
Mazharul Huque Khan
M.A. Wohab Khan
Kamruzzaman Khan
Zulfiqur Rahman Khan
Manir Hossain Khan
Sifat Zereen Khan
Md Burhan Uddin Khan
A K M Golam Kibria
Afroza Kutubi
Begum Mahbuba Mahbuba
Modammad Abdullah Al Mamun
Masfique Ahmed Bhuiyan
MD Nazmul Hoque Masum
Khan Md Shariful Alam
Momen Md.Mafuzul
Aminur Rashid Minu
Abul Bashar Mohammad K Alam
Kabir Bhuiyan Mohammed Jahangir
Abul Bashar Mohammed Moniruddin
Faisal Abdullah Muazzam
Nurul Quayum  Mohammad Musallin
Towhida Naheen
Mahmud Nasir Uddin
Sarder A. Nayeem
Deb Prosab Paul
A.N.M. Atai Rabbi
Motior Rahman
Mohammad Maksudur Rahman
Mohammad Motiar Rahman
Muzibar Rahman
Mizanur Rahman
Mofizur Rahman
Shahidur Rahman
Junaidur Rahman
Md Mustafizur Rahman  
A B M Golam Robbani
Pankaj Kumar Saha
Tapan Kumar Saha
Asim Kumar Saha
Jitesh Chandra Saha
Rafiques Salehin
Mohammad Salim Salim
Golam Samdani
Ahmad Sami Sami
MD Sanaullah
Ahmed Sayeed
Nur Hossain Bhuiyan Shaheen
Rahman Shahidur
AKM Zafarullah Siddiq
Md. Abu Bakar Siddique
MD Ibrahim Siddique
Salma Sultana
Serajul Kaxim Syed
Abdur Rabban Talukder
Mohammad Saif Uddin

 

Brunei

Khin Maung Aye
Chean Leung Chong
Sabih Ahmed Hashmi
Kenneth Y.Y. Kok
Ahamed J.A. Mackie
Janice H L Wong
Samuel K.S. Yapp

 

Cambodia

Piseth Cheam
San Corine
Sokhom Em
Napizh Hong
Kimsan Kaing
Mam Keovorchira
Satdin Mo
Theng Sathea
Lara Vithea
Plok Vuthy

 

China

Zhi Ming Cai
Kailin CAI
Xiujun Cai
Liping Cao
Kin Yoong Chan
Hong Yi Chen
Zhi Tang Chen
Xiao Wu Chen
Jian An Chen
De Xing Chen
Robert Ding
Ji Wei Ding
Dong Sheng Hou
Shi Jie Huang
Jianping Huang
Fu Ji
Bin Jia
Zhi Long Jiang
Bonian Jiang
Da Yue Li
Peng Li
Jing Dong Li
Guoxin Li
Yichao Liang
Jin Xiu Liu
Yanmin Liu
Jian Lui
He Ping Peng
Xiang Yu Peng
Ye Ping
Yue Rong Qian
Guoxin Qu
Zhi Wei Quan
Shu Ying Su
Xiang Qian Su
Yueming Sun
Shi Bo Sun
DongHui Sun
Chen Guo Tai
Zhiping Tang
Kaixiong Tao
Weihua Tong
Li WANG
Shuo Wang
Ziqiang Wang
Quan Wang
Zhi Mian Wu
Haorong Wu
Gang WU
Hongzhang Wu
Zhiming Wu
Le-ping Xiong
Jun Xu
Ping Xue
Jianyu Ye
Jianchun Yu
Jiang Yu
Yong Zhang
Jianli Zhang
Chao Zhang
Nengwei Zhang
You-an Zhao
Yao Qian Zheng
Chaoxu Zheng
Min Hua Zheng
Shuguo Zheng
Xu Ting Zhi
Hanxin Zhou
Xiaochu Zhou
Juang Fan Zhu
Wen Zi
丁勝文
丁志強
丁效斌
于建軍
仇明
付文安
任昌安
任愛群
何南飛
何祖平
何建華
余寧康
余清華
余小舫
俞憲明
候憲典
劉古燕
劉國禮
劉宏杰
劉建東
劉景平
劉黎明
劉樹清
劉桐林
劉陽光
劉新光
劉菲
劉耐娟
劉順英
劉慶春
劉豫瑞
劉東青
劉軍
劉厚鈺
包鴻元
厲有名
史偉雲
史文忠
司亞卿
吳錦城
吳碩東
吳偉
吳躍進
吳剛
吳兵
吳炎
吳致中
吳叔明
吳勤動
吳雲林
吳毓麟
周殿元
周公民
周錚
周平紅
周殿元
周代清
周長城
呼斌
唐黎明
唐向東
嚴清和
嚴凌石
夏德鳳
夏惠治
夏維新
姚禮慶
姜海平
孔翔譽
孟麗娜
孟雙鎖
孫宏偉
孫愛武
孫成剛
孫源源
安寧
宋志春
尹思能
屠伯強
屠惠明
岳詞義
巫協寧
庄建農
弈紅
張國強
張輝
張家耀
張凱
張明
張農
張齊職
張強
張勝華
張詩誠
張思謙
張逖
張文興
張唏文
張學庸
張豫峰
張月娥
張金坤
張志宏
張榮康
張忠兵
張德中
張靜霞
張紀成
張新軍
張筱鳳
張齊職
張啟杰
張義國
彭志海
徐大華
徐固佳
徐集麟
徐家法
徐義仁
徐肇敏
徐富星
徐曉
徐小萍
徐進康
徐駿良
戴松林
戴寧
房殿春
方國恩
方榮新
施瑞華
施向凡
明玄綱
曹丙泉
曹紅勇
曹榴娣
曾祥武
曾和平
朱金鼐
朱衛平
朱瑜
朱小英
朱人敏
朱瞬時
朱林昌
李春友
李國富
李浩
李際輝
李克軍
李留法
李堷生
李晴
李文星
李徐生
李勇
李占科
李志偉
李文
李兆申
李石
李惠芳
李家駒
李莉
李明誠
李秀賢
李世榮
李國熊
杜景平
林景泰
林榮旋
林世杰
林主任
林琳
林其信
柏乃雲
柯美雲
楊德同
楊來春
楊在山
楊序春
楊兆升
楊劭宇
歐希龍
殷評
殷鎮中
毛偉民
毛建山
毛順林
求一秋
江石湖
江佛湖
汪訓實
汪鴻志
沈成本
沈俊
沈雲志
沈學雲
涂之遠
游蘇寧
溫俊良
潘新民
潘國宗
狄長安
王存川
王廣和
王驊
王嘉毅
王景江
王克成
王秋生
王仁昌
王鐵岩
王旺河
王文卿
王躍東
王自立
王思元
王章流
王瑞雲
王興鵬
王根生
王端娟
王青
王宏地
王百忻
王吉耀
王衛東
王振華
王國良
王秀玲
王強
王虹
王德祥
田伏洲
田怡
田字彬
白本寬
盛偉
盧榜裕
盧慶凱
盧焱
盧正旺
盧賢立
祝其凱
秦建國
秦劍羽中
秦杰
秦鳴放
程家欣
童銘武
管榮祥
管小娟
繆才良
羅光楠
羅惠林
羅健
羅金燕
肖輝駿
肖馬
胡海
胡明彥
胡三元
胡志前
胡運彪
胡品津
胡家露
胥幼群
范秋維
華永章
萬信渝
葉冠雄
葉古祥
葉世進
葉顯道
葉林
葉柏
葛超
葛敦鈞
葛文廣
董寶珠
董劍宏
蔡端
蔡建庭
蔣德勝
蔣西華
蕭樹英
蘇榕
許紅兵
許軍
許龍堂
許蘇民
許惠敏
許幼如
許國銘
許亞平
詹國清
詹銀初
謝蘇慶
謝潤勇
譚麗娟
譚敏
谷力加
賀偉
賁大剛
賈安萍
趙長松
趙秀芳
趙玉才
趙玉龍
趙志泉
趙志江
趙文海
邱德凱
邵小光
郝小軍
郝洪升
鄧國患
鄭成竹
鄭滔
鄭孔林
鄭留貴
鄭家駒
金龍標
金士毛
金冠球
錢可大
錢珍華
鍾文智
閆躍生
阮翊
阮洪軍
陳德興
陳虎誠
陳君雪
陳強譜
陳汝岱
陳士錚
陳首虹
陳萬成
陳巍
陳祥生
陳訓如
陳建平
陳軍賢
陳明倫
陳布克
陳鍚美
陳衛昌
陳玉林
陳衛星
陳隆典
陳桂榮
陳錦鋒
陳壹明
陶文初
陸文明
陸和平
陸建雲
陸仁達
陸瑋
陸星華
韓淑華
韓清鍚
項平
顏雲鵬
顧軍
馬保金
馬建國
馬明坤
馬元品
馮力民
馮玉泉
高必有
高軍業
高萍
高志欣
高敏
高孝忠
魏琪
魯星燧
鮑子雨
鮑良生
鮑鷹
黃海
黃宇春
黃志清
黃觀耀
黃博天
黃石平
黃介飛
黃霞月
黃新華
龐家芳
龔承好
龔鐵群
鐳龔

 

England

S Chintapalli Vidya

 

Germany

Cornelia Linolohr

 

Hong Kong

Kam Tung Au
Wai Hee Chan
Chi Wai Angus Chan
Kwong Leung Chan
Mui Tong Chan
Wai Chee Chan
Kin Wing Chan
Kwong Man Chan
Chun Han Kenneth Chau
Ka Yin Frances Cheung
Chi Hang Cheung
Yui Shan Cheung
Shing Ping James Chiu
Ying Wah Chiu
Wai Yan Philip Chiu
Kam Yee Samuel Choi
Ki Kit Chow
Chun Hing Stephanie Chow
Kent Man Chu
Pui Ching David Chung
Ming Kit Terence Fung
Ping Yiu Ha
Leung Sing Ho
Sok Fei Hon
Sing Man Hui
Chi Wah Keith Ko
Kwok Wai Ku
Tim Lok Kwan
Po Yin Samuel Kwok
Kwok Hung Kwong
Kai Cheong Lai
Tak Wing Lai
Yeung Kit Billy Lam
Chun Kwan Lam
Kin Fai Lam
Tzit Yuen David Lam
Chi Wai Lau
Pong Mou Lau
Ying Yu Patrick Lau
Ka Bo Bonita Angela Law
Kim Hung Lee
Kin Wan Kenneth Lee
Kin Yip Lee
Kit Fai Lee
Siu Wing Lee
Wai Hung Danny Lee
Wai Ming Monty Lee
Heng Tat Leong
Kam Fung Leung
Kwong Yi Leung
Siu Lan Leung
Siu Kee Leung
Ka Wah Michael Li
Ka Ho Li
Shiu Ki Raymond Li
Shu Keung Li
Siu Man Li
Chi Ngai Anthony Li
Kin Wai Eric Lin
Chi Leung Liu
Siu Fai Lo
Xina Lo
Ka Wing Lui
Soo Fan, Ida Mah
Kwong Lin Mak
Yat Lun Max Mak
Chi Wai Man
Chia Shing William Meng
Tsz Ki Ng
Chung On Ng
Kwok Wai Ng
Wai Kuen Ng
Chi Leung Seto
Wing Tai Siu
Jin Liam Taw
Yee Yan Yvonne Tsang
Chun Wah Tse
Ka Kin David Tsui
King Yiu Tsui
Hiu Ming Tung
Man Chung Michael Tung
Chun Sing Wong
Yuk Ting Wong
Pok Hei Wong
Che Yung Kenny Wong
Kei Kwong Wong
Kin Hung Simon Wong
Wai Man Wong
Yiu Wah Wong
Pei Cheung George Yang
Kwok Kay Yau
How Cheung Gustus Yeung
Chung Kwong Yeung
Anthony Ping Chuen Yim
Ming Kwong Yiu
Hak Lim Yiu

 

 

India

Farook Abdullah
Ashok S Abhyankar
Arun B. Agarwal
Rakesh Chand Agarwal
Yogesh Agarwala
Puneet Agrawal
Subhash Agrawal
Abhay Kumar Agrawal
Bashir Ahmad
Shabi Ahmad
Pervez Ahmed
Pervez Ahmed
Stephen Angamuthu
Tumkur H. R. Anjanappa
Ramesh Ardhanari
Manish Baijal
P Bala Ji
Tiruppopur Govindasamy Balachandar
Suraj Balaji
Jaharlal Banerjee
A.K. Bansah
Anup Baro
Dhruba Baruah
Kadappa D. Bhadranavar
Deepraj S. Bhandarkar
Hemant S. Bhansali
Harikant S. Bhanushali
Aseem Bhardwaj
M.G. Bhat
Khanaya Lai Bhat
Parveen Bhatia
Dipankar Bhattacharya
Krishna Rau Bhimanakunte
Bikash Bibhu
Anand Singh Bohra
Dal Chand
Suresh Chandrahari
Dalip M. Chaudhary
Navneet Kumar Chaudhry
Sanjay Chaurey
Navdeep Chhabra
Chanchal Raj Chhallani
Ashit P. Chhaniara
Tharun Ganapathy Chitrambalam
Manoj Kumar Choudhury
Purujit Choudhury
Surendra Prakash Chouhan
Pradeep Chowbey
Sathish Christopher
Rajinder Kumar Chrungoo
Abhay Narendra Dalvi
Pawandeep Singh Dang
Chitta Ranjan Das
Sandeep Dave
Ranjan David
Manohar Lal Dawan
John G. Deodhar
Chirag Jitendra Desai
Suresh Deshpande
Vinayak S Deshpande
Harshavadan Premchand Dobhada
Harshad I. Doctor
Ramesh Dumbre
P K Gambhir
Tushar B. Gandhi
Yash Paul Gandotra
Pavitra Kumar Ganguly
Mukul Garg
Pankaj Garg
Chaitanya Garg
Yogesh Gautam
Mandj Kumar Ghosh
Akhtiar Singh Gill
Raghunath Godbole
Amitabh Goel
Deep Goel
Rajat Goel
Aparna Govil
K Govindaraj
Sinder Goyal
Mohan Gupta
Ashok Kumar Gupta
Achal Gupta
Surinder Pal Gupta
Arun Kumar Gupta
Surinder K. Gupta
Abhishek Kumar Gupta
C.L Gurjar
M.D. Noorul Haque
Sanjiv P Haribhakti
Asish Kanti Hira
Syed M.D Kamrul Hossain
Hrishikesh Pandurang Salgaonkar
Anil K. Jain
Anil Kumar Jain
Ajay Jain
Gurvinder Singh Jamu
K.C. Janardhan
Kalpesh Jani
Duke Prabhjot Jaspal
A.V. Jayagopal
Pareeka Jayaprakash
Venkatasamy Jeganathan
Sabu S. Jeyasekharan
John A.C. Jhanakumar
Yash Paul Jindal
Sunil Kumar Jindal
Ashok N. Johari
Satya Prakash Johri
Sudmir Kalhan
R Kannan
Samir Kapoor
Avinash Katara
Robindera Kaur
Aleie Jose Kavalakat
B.H. Kerudi
H M Saifullah Khan
Kamlesh Khandelwal
Anil khanna
Subhash Khanna
Ani Khetarpal
Rajesh Khullar
Promod Kumar Kohli
Ajay Kumar Kriplani
Y.R. Krishna
Jyotsna Sanjay Kulkarni
Sanjay Kulkarni
Amardeep Kumar
Jadab Chandra Kumar
Mrityunjai Kumar
Bodepudi Ajay Kumar
Arjunan Babu Lakshmanan
Pawanindra Lal
Narendra Lohokare
Prasanta Kumar Majumdar
Satish R. Malegaonkar
Ravinder S. Malhotra
Anil Malik
Ashwani Mehta
Rohit Dhiraical Mehta
Nareshchandra N Mehta
Abhijeet Suhas Mhaskar
Satish Midha
Nand Kishore Mishra
Shiva Kant Misra
Anil Mittal
Ashok Mittal
Vijay Kumar Mittal
Yogendra Shivnarayan Modi
J Mohan
Uday Madhvarao Muddebihal
Ashis Kumar Mukherji
Ajay Praful Munshi
Siddappa Nagarajan
Subhash Kantharia Nimisha
Kantharia Nimisha
Tabrez Omar
Ashok Ninan Oommen
Fred Simon Oommen
Digant Pathak
Sanjay Vrajlal Pandya
Dhirajlal Bhikhabai Parekh
Deval A Parikh
Bharat H. Parmar
Sabapathy Parthiban
Rajesh K. Patel
Bharat Dhirubhai Patel
Bhavin C Patel
Anil Kumar Pathak
Radhakrishna Patta
Sreejoy Patuaik
Vinay Kumar Poonia
Sunil Dhirajlal Popat
Manoj Poptani
Jain Pramod
Kodali Tirumala Prasad
B. N. Prashanth
Hiruthayathaass Antony Prem Kumar
Balachandran Premkumar
Shailesh Puntambekar
Indermohan Singh Puri
Y.S. Raghuvanshi
Shekhar G Raisoni
A. Anthony Raj
G.L. Rajhi
K V Krishnam Raju
A. Ramamoorthy
Makam Ramesh
Muthukumaran Rangarajan
Venkat Rao
P S Venkatesh Rao
G.V. Rao
Gyaneshwar Rao
Gopal Rathi
Bhagwant Singh Ratta
K Ravindranath
Kali Kumar Ray
Prasanna Kumar Reddy
Ganjikunta Rajasekhar Reddy
Nallamilli Basava Kumar Reddy
B. Rajnesh Reddy
Shetty Roshan Alangar
Purnendu Roy
Sah Rupesh
V.S. Rad Sakkireddy
AGGARWAL Sandeep
Narendra Popatcal Sanghaui
Rathindranath Sarangi
Ravindra M. Sathe
Deepak Kumar Saxena
Narin Sehgal
M.S. Sekhon
Sundarajulu Selvarajan
Vinod Pal Sethi
Suketu M. Shah
Shashank S Shah
Bimal C Shah
Rashmi Hemendra Shah
Pragya Shah
Navameetha Krishnan Shanmugam
Ajay Sharda
Neeta Sharma
Ashok Kumar Sharma
Anil Sharma
Ashit Sharma
Sharad Sharma
Singh Sheetal
Kirip L Sheth
Sadanand V. Shetty
Hitesh M Shingala
Rajesh Kumar Shrivastava
Damji Mohanbhai Sidapara
Gurdip Singh Sidhu
Chandra Pal Singh
Nand Lal Singh
Harmeet Paul Singh
Chakra Dhar Singh
Kuldip Singh
Surinder Singh
Mohinder Singh
Jaspal Singh
Vijaylaxmi Singh
Vijay Pratap Singh
Jagbir Singh
Sukhpreet Singh
Abhishek Kumar Sinha
Archana Sneha Sneha
Shan Kar Lal Soni
Vandana Mann Soni
Shashank Sood
Jugindra Sorokhaibam
Kadaba Ramanna Srimurthy
Keshav Narain Srivastava
Alexander Daniel Sunad
Meenakshi M. Sundaram
Yuvaraja Sundaram
P. Sundarraj
Kulkarni Suprashant
Macs R. Surendran
Siddharth Tamaskar
O M Tantia
Ameng Tham
Sundaram Thanaraj
L.P. Thangavelu
Bharat V. Trivedi
Tehemton E. Udwadia
Surendra Ugale
Sabharwal Uinay
Niraj Rajit Upadhyaya
Anubhav Vindal
Nandeesh V L
Venugopal Venkatesh
G R Verma
Ramasamy Vijayan
Krishna Mohan Y
Kamala Prasad Yadav
Kasturbhai Panchal Yogesh
Abdul Pasha Zameer

 

Indonesia

S Pasaribu Adil
Sanjeev Agarwal
Agi Satria Putranto
Salim Agil
Handy Arief
Zahari Asril
Aunurrafieq
Visdan Bambang
Bambang Budiarto
Halim Liem Dino Adriah
Tjendono Harianto Cendono
Andreas Djaputra
Ramadhana Eflendi
Erizal
T Farizal Fadil
Erdani Ferry
Peter Hasan
J. Iswanto Hendrawijaya
Otje Hudaja
Tigor Hutabarat
Harmada Hutajulu
Maruhum Hutapea
Ahmadsyah Ibrahim
Budhi Ida Bagus
Treser Jusef
Triwahjudi Karjosukarso
Henk Kartadinata
Hermanayur Kartowisastro
Iwan Kristian
F Sutedi Kurniadi
Lewis Lie
Kian Hong Liem
Peter Ian Limas
Bonifacius Lukmanto
Ronald Lusikooy
Yusnari Paulus Lyana
Ida Bagus Metria
Nuhadi Muhammad
Alsen Arlan Muhammad
Yusuf Muhammad
Hasan Makmy Muslim
Rizal Ngatino
C. Setiodrestiono Prabani
Ida Bagus Darma Putra
Teguh S Rahardjo
M.IQBAL Rivai
Ignatius Riwanto
Wentaria Ronius
Reno Rudiman
Widiananto Santoso
Su'ud Santoso
Agoes Sarnanto
A.T. Sicit
Arnold Simanjuntak
Ryanto Sitepu
Ari Satra Putranto Soebagjo
Soedirman
H M Soemarko
Franciscus Soetanto
Tri Wisesa Soetisna
Sugandi
Suvoco Sastrodirro Sumaryono
Alexander Surya Agung
Hendra Sutantyo
Barlian Sutedja
Teddy A Puernama
Utomo Tjahyo
Daniel Uisal
Errawan R Wiradisuria
Haryona Yarman
EkaSwabhawaUttama Yanto

 

Iraq

Firas Kadhim Baqer

 

Japan

Shigeo Akira
Tsutomu Araki
Yasumi Araki
Yasuo Arima
Toshio Bandoh
Yutaka Chiba
Kaku Egami
Kazuhisa Ehara
Nagai Eishi
Tsuyoshi Etoh
Masaki Fukunaga
Tetsu Fukunaga
Kazunori Furuta
Tsunekazu Hanai
Daijo Hashimoto
Makoto Hashizume
Shoichi Hasuda
Ken Hayashi
Eiji Higashihara
Masayuki Higashino
Naoki Hiki
Tomomi Hirata
Kazutaka Horiuchi
Takanobu Hoshino
Takao Ichihara
Masahito Ikeda
Kenichiro Ikuma
Noriyuki Inaki
Masafumi Inomata
Haruhiro Inoue
Shigetaka Inoue
Keiichi Isaka
Masaharu Ishida
Tetsuo Ishizaki
Kimio Isshi
Masayuki Iwasaki
Yukio  Iwashita 
Nagata Jun
Ken Kadowaki
Kichizo Kaga
Saburo Kakizoe
Michio Kaminishi
Goro Kaneda
Iwao Kaneda
Eiji Kanehira
Hironori Kaneko
Nobuyasu Kano
Noriaki Kameyama
Kazunori Kasama
Hideyuki Kashiwagi
Hitoshi Katai
Katsunobu Kawahara
Katsunori Kawano
Atsushi Kawasaki
Taizo Kimura
Takahiro Kinoshita
Yuko Kitagawa
Seigo Kitano
Shuji Kitashiro
Tadasu Kohno
Kiyoshi Koizumi
Kazuyuki Kojima
Yukihito Kokuba
Haruhiko Kondoh
Fumio Konishi
Masatoshi Kurihara
Yoshimochi Kurokawa
Hiroyuki Kuwano
Tadashi Matsuda
Hideo Matsui
Sumio Matsumoto
Satoshi Matsumoto
Katsuichi Matsuo
Takashi Miura
Nobuyoshi Miyajima
Toshiyuki Mori
Yasuhide Morikawa
Toshiaki Morikawa
Takanori Morikawa
Junji Morita
Yasuhiro Munakata
Ryuzo Murai
Akira Muraki
Hivoaki Musha
Yugo Nagai
Hideo Nagai
Takeshi Naitoh
Yasuyuki Nakamura
Kazutaka Obama
Tadashi  Ogawa 
Shichi Ohashi
Shinobu Ohnuma
Shinichi Ohshima
Masayuki Ohta
Okajima
Manabu Okagawa
Junji Okuda
Soji Ozawa
Yoshihisa Saida
Shigeru Sakai
Yoshiharu Sakai
Shinichi Sakuramoto
Toshikazu Sakuyama
Hirotaka Sasada
Makoto Sasaki
Naohiro Sata
Kanaya Seiichiro
Mitsugu Sekimoto
Kohei Shibata
Kazuo Shimizu
Shuji Shimizu
Tetsuya Shimizu
Kazuyuki Shimomura
Hideo Shimura
Norio Shiraishi
Hidefumi  Shiroshita
Katsuhito Suwa
Takashi Tajiri
Seiji Takamura
Masashi Takemura
Naitoh Takeshi
Katsunari Takifuji
Shuji Takiguchi
Masao Tanaka
Nobuhiko Tanigawa
Eiji Taniguchi
Jun-ichi Tanka
Toshiro Terachi
Tadashi Teramoto
Manabu Tojigamori
Hiromi Tokumura
Ryosuke Tsuchiya
Shunichi Tsujitani
Tomioka Tsutomu
Nomura Tsutomu
Ichiro Uyama
Masayo Wada
Go Wakabayashi
Masahiko Watanabe
Masanori Watanabe
Kazuhiro  Yada 
Hideo Yamada
Tatsuo Yamakawa
Hidehiro Yamamoto
Hajime Yamasaki
Yuichi Yamashita
Koji Yamashita
Hiroshi Yano
Kazuhiro  Yasuda 
Shigeki Yokomuro
Masanori Yoshimitsu

 

Korea

KKeun Soo Ahn
Joeng Heum Baek
Yoon Seok Chae
In Taik Chang
Hoon Sang Chi
Kyong Choun Chi
Young Up Cho
Chol Kyoon Cho
Chol Kyoon Cho
Youn Baik Choi
Yong-man Choi
Young Rok Choi
Hanlim Choi
YoungRok Choi
Hokyung Chun
Kwangsik Chun
Jae Sam Chung
Chul Woon Chung
Bong Soo Chung
Koo Yong Hahn
Ho-Seong Han
Sangmoon Han
Sang-Uk Han
Ho Seng Han
Young Seok Han
Dai Hoon Han
Jinseok Heo
Sung Wha Hong
Jim wook Hwang
Sung Yoon Jeon
Jong Gili Jeong
Eui Chul Jeong
Sang hoon Jheon
Yong Geul Joh
Sang Hun Jung
Do Hyun Jung
Sung-hwa Kang
Dong Yi Kim
Young Jin Kim
Sang Jhoon Kim
Byung Chun Kim
Jun Gi Kim
Seon Hahn Kim
Chin Seung Kim
Hyun Jong Kim
Hong Jin Kim
Won Woo Kim
Eung Kook Kim
Young-Woo Kim
Kee Hwan Kim
Hyung-chul Kim
Sun-Whe Kim
Kon Hong Kim
Byoung Ho Kim
Chan Yong Kim
Ki-Hun Kim
Hin Jung Kim
Hee Chul Kim
Dong Kwan Kim
Dong-sik Kim
Se Won Kim
Young Hwii Ko
Koing Bo Kwun
Young Kyu
Sang Mok Lee
Jug Hyo Lee
Tae Ui Lee
Woo Yong Lee
Yun Bok Lee
Sang Kuon Lee
Sang Chul Lee
Ihlcheol Lee
Suk Hwan Lee
Jae Hoon Lee
Doo-seok Lee
Sang-il Lee
Jae Hwan Moon
Yang Won Nah
Changwoo Nam
Chang Woo Nam
Jung-man Namgoong
Tae Suh Park
Hwon Kyum Park
Yong Keum Park
Jin Hyun Park
Mun Gyu Park
Dong Eun Park
Jonghoon Park
Cho Hyun Park
Chang Kwon Park
Young-Kyu Park
Hoon Ryn
Dae Kyung Sohn
Keun Yeong Song
In-Sang Song
In Sang Song
Ki Byung Song
Ji-Young Sul
Han-Kwang Yang
Eunjue Yi
Eunjue Yi
Dong-Sup Yoon
Hee Chul Yu

 

Macau

Gomes Da Silva Antonio
Siau Wei Peter Chang
Wun Teng Lei
Heong Keong Pang
Mota Furtado Rui

 

Malaysia

Mubarak Abdul Gafoor
Ahmed Awil Adam
Haron Ahmad
Kumar C Anantha
Leng Peow Ang
Jan Jin Bong
TAN Boon Lee
Vinayak C Rajkumar
Kar Huei Cha
Feng Yih Chai
Khan Wei Chan
Koon Khee Chan
Siew How Chan
Peng Keong Cheah
Kin Fah Chin
Anantha Kumar Chinnaswamy
Frederick Sing How Chuo
Ashok Damodaran
Wong Lai Fen
Syed Hassan
U Kyaw Tin Hla
Kok Chuan Ho
Wan Adnan Bin Wan Hussein
Stephen Jacob
Ali Yaakub Jasmi
Prakas Rao Jaya
Ballan Kannan
Junaini Kasian
Saye Thiam Khoo
Chung Ket Lai
Peng Choong Lau
Ngo Chew Law
Chee Wei Law
Chan Foo Lee
Soon Soo Colin Lee
Choong Kheong Leong
Teik Lim
Foo Chang Lim
Tien His Loke
Voon San Loo
Dominic Lopez
Mohd Rashid Lukman
Zainal Mahamood
Kirubakaran Malapan
S.O.K. Subramaniam Manisekar
Padmanathan Manohar
Satkunan Mark
Abd Hamid MatSain
Azmi Md Nor
Abdul Kadir Mohdsalleh
Kevin Moissinac
Nor Hisham Bin Muda
Hasnan Muhammad Noor
Periasamy Murugan
Vinod Kumar Mutyala
Moe Myint
Hairol Azrin Othman
Shehab CheeWei Phung
Vasu Pillai
Eng Hong Pok
Nagalingam Premnath
Padmanathan Rajoo
Umasangar Ramasamy
Jarmin Razman
Thamilselvan S/O Vadivelu
Ismail Sagap
Mat Salleh Sarif
Shanker Sathappan
Shaharuddin Shaharin
Tai Lee Siang
Sze Li Siow
Nadesh Sithasanan
Sivabalan Somasundram
Mottaiyan Suppiah
Singh Surinder
Anees Ahamed Syed
Shzee Hau Tai
Chia Hui Tai
Daniel Tan
Liam Chwee Tan
Hock Lim Tan
Kok Neang Tan
Chin Gee Tee
Shin San Tee
Nyan Thein
Vimal K. Vasudeavan
Pak Seng Wong
leh Ming Wong
Sze Ming Wong
Chee Loong Yeap
Theam Lip Noel Yeoh
Wooi Pin Yeoh
Kok Thye Yip
Yuen Geng Yong
Ananthakumar Chinnaswamy
Ahmad Ramzi Yusoff

 

Mexico

Javier Lopez - Gutierrez

 

Myanmar

Lwin Aung
Myo Thet Aung
Htoo Han
Kyaw Htet Htet
Nay Aung Htun
Khin San Khaing
Oakar Kyaw
Tin Tin Mar
Si Thein Min
Aye Mon
Theingi Mya
Thin Thin Myat
Ye Myint
Win Myint
Ko Ko Naing
Kyi Kyi Nyunt
Paw Oo
Htun Oo
Yin Mar Oo
Win Thaw Oo
Zin Win Phyo
Tin May Saw
THAN SEIN
Myo Sett Shein
Kyi Soe
Khine Khine Soe
Min Htut Than
Naing Htun Thet
Nway Nway Thin Aung
Nyo Nyo Win
Win Win
San San Win
Sein Win
Naung Yan
Than Than Yee
Khin Htar Yi
Khin Zaw
Han Win
Lwin Toe
Lamin Win
Kyaw Myint
Min Thin
Swe Nyi Nyi
Oo Tun
Naing Kyaw
Zaw Myint Thein
Shein Myint
Thit Lwin
Htay Oo
Thein Myint
Min Htin
Aung Zaw Myo
Myo Naing
Myint Myo
Ei Shwe Sin
Win Win Aye
Myint Sein
Khin Thein
Htut Thri San Thein
Mee Mee Thet
Thandar Lwin
Lwin Thein
Tin Moe Moe
Soe Yin Yin
Oung Thida
Hlwan Moe Htet
Htek Myek
Maung Maung Khin
Nang Kham Ohn
Tin Tin Cho
May Myo Kywe
Mu Yar Soe
Thein Marldo
Lazim Gawang
San Yi
Khin Latt
Mya Win Win
Win Ko Ko
Mya Thein Han
Thin Yu Zaw
Swa Kyaw
Aung Kyaw San
Wanna Htun
Aye Mon
Khin Htar Yi
Kyi Kyi Nyunt
Than Sein
Htoo Han
Theingi Mya
Yin Mar Oo
Ko Ko Naing
Nyo Nyo Win
Thin Thin Myat
Kyaw Swa
Aung Myat Kyaw
Zo Thawng Lian
Naw Mar They
Tin Maung Zaw
Than Than Aye
Thin Thin Aung
May Thu Zar Han
Moe Kyaw Tun
Maung Maung Nyein Tun
Maung Maung Zaw
Zaw Htun Win
Kyaw Kyaw
Banyar Aung Khine
Zaw Win

 

Nepal

Sujit Kumar
Prakash Raj Neupane
Nabin Pokharel
Punitkunm Punit
Manjul Shakya
Shailesh Adhikary
Deepak Raj Singh
C S Agrawal
Rajat Kumar Agarwal
Sudeep Khaniya
Subodh Adhikari
Rakesh Kumar Gupta
Saroj Kumar Rajbanshi
Suresh Prasad Sah
Sudeep Sapkota
Jiuneshwar Lal Jha
Rikesh Jung Karkee
Laligen Awale
Shambhu Nawal
Sudhir Kumar Singh
Anang Pangeni
Birkh Raj Joshi
Kunal Bikram Deo
Sarada Khadka
Vikal Chandra Shakya
Amit Bahadur Shrestha
Sunil Shrestha
Tuhin Shah
Subodh Kumar Adhikari
Shailesh Adhikary
Deepak Raj Singh
hind Khalifa
Binaya Timilsina
Bishnu Murti Bhattarai
Prajwal Paudyal
Sarita Sarki
Achala Thakur
Ajay Agrawal
Pritha Basnet
Km Guddy
Nimisha Agrawal

 

Oman

Salim Khalfan Al Al Rahbi
Ibrahim Al Waili
Yahya Al-Azri
Zainab Al-Balushi
Abdulrazak Alfadhli
Salah Mohammed Al-Jabri
Sulaiman Almaamart
Hind Khalifa Almajrafi
Raad Usama Almehdi
Aziza Al-Rawahi
SaLim Al-Riyami
Ammar Alrubayie
Adham Alsaadoon
Mohammed Alsibani
Al-Saidi Amani
Ahmed Azzam
Vishwanath Golash
Riki Kartadinata
Alaharrasi Khoula
Tagalsir logman
Mohammed Mateen
Mohammed Mahmoud Mohammed Shaaban
Hamid Qoura
Zaid Riyadh Raouf
Rabie Reda
Suleiman Al Maamari

 

Pakistan

Saeed Ahmed Qureshi
Saeed Ahmed Qureshi
Abdul Aziz
Riaz Ahmad
Riaz Ahmad
Pathan Ahmed Hussain
Babar Ali
Babar Ali
Afsar Ali Bhatti
Anjum Sohail Ansari
Anjum Sohail Ansari
Arif Atta Allah
Mohammad Aslam Baloch
Mohammad Aslam Baloch
Imran Idris Butt
Imran Idris Butt
Zafar Ali Choudhry
Zafar Ali Choudhry
Gul-E-Lala
Naeem Humad
Javed Iqbal
Javed Iqbal
Ahmad Javed
Umar Javed Mian
Iqbal Javed Mian
Mustafa Kamal
Mustafa Kamal
Sadaqat Ali Khan
Sadaqat Ali Khan
A Aziz Laghari
A Aziz Laghari
Mohammad Hussain Laghari
Mohammad Hussain Laghari
Mumtaz Maher
Mumtaz Maher
Arshad M Malik
Arshad M Malik
Rashid Masood
Amir Iqbal Memon
Mohammad UsmanSiddique
Zubair Muhammad
Zubair Muhammad
Lateef Muhammad
Niaz Muhammad Muttahhar Asim
Taj Muhammad Naeem
Syed Mukarram Hussain
Ahmad Mushtaq
Sadiq Muzafar Uddin
Munawar Nadeem
Khan Nasir
M. Pervaiz Niaz
M. Pervaiz Niaz
Mustafa Kamal Pasha
Mustafa Kamal Pasha
Mohammed Saeed Quraishy
Mohammed Saeed Quraishy
Rahil Mahmoodur Rahman
Rahil Mahmoodur Rahman
Ullah Shah Rahmat
Ullah Khan Rana Hafeez
Shahid Rasul
Shahid Rasul
Shah Sadia
Azhar Khan Sadozai
Azhar Khan Sadozai
Malik Sajid
Khan Sarzamin
Mahmood Serish
Riaz Shahbaz
Riaz Shahbaz
Mughal Shahid Farooq
Bashir Shahzad
Abdul Razaque Shaikh
Abdul Razaque Shaikh
Haris Rashid Shaikh
Haris Rashid Shaikh
Sher Muhammad Shaikh
Sher Muhammad Shaikh
Badar Siddiqi
Badar Siddiqi
Anjum Suhail
Aamir Ali Syed
Aamir Ali Syed
K Altaf Hussain Talpur
K Altaf Hussain Talpur
Ehsanur Ur-Rehman
Abu-Raihan Zabd Ur-Rehman Qureshi
Ghulam Yasin
Muhammad Khurram Zia

 

Philippines

Andrei Cesar Abella
Romeo Abary
David A Abraham
Aldwin  Adigue
Shirard Leonardoc Adiviso
Annebelle O Aherrera
Raymund Andrew
Anne D T Ang
Francisco Y Jr Arcellana
Crisostomo E Arcilla
Fidel Jr. Baloqiino
Cecilia Joyce M Bascara
Zorba Bnn Bautista
Elmer T. Bondoc
Anthony Bravo
Arvin G. Briones
Alfred Allen E Buenafe
Marc Floren Bueser
Ana Marie Cabasal
Ralph Cabaddu
Edgardo G Cabrera
Elsie I Callos
Jose Albert Capuno
Raymond Norman G Casipit
Joel IV Celaje
Sokchea Chek
Lito Chio
Dominador Jr M Chiong
Henry Cervantes Chua
Mary Grace Chua
Edgardo N Clemente
Ma Cherrie R Climaco
Valentina M Co
Isabel C Co Huy
Ryan Ed Comuelo
Edgardo R Cortez
Achilles M Cortez
Eufemia C Coyoca
Maria Concepcion Cruz-Vesagas
Eric G Cu
Manuela T De Jesus
Angel De Larrazabal
Santos Nilo Delos
Raul Desipeda
Alvin S. Dimaculangan
Hildegardes C Dineros
Orlando I. Diomampo
Marissa D Dizon
Alejandro C Dizon
Florentino C Doble
Jeffrey J P Domino
Jean G Du
Thomas J Dy
Ricardo L Dy
Carlos Ejercito
Maximino D Elgar
Edeliza Elvambuena-Amorin
Edwin C Emborgo
Eduardo Eseque
Enrique Hilario Esguerra
Sta Clara Eva Lourdes
Noel Evangelista
Jose Macario V. Faylona
Rafeal A Ferrer
Arturo S Flores
Marilon Fuentes
Bienvenido S Gaddi
Ruben W Gaw Ki
Banny Bay C. Genuino
Puzon Gretel
Serafin C Hilvano
Vitus S Hobayan
Ma Concepcion M. Ilao-Oreta
Tuason Joshua
Tatad Ho Kalbit
Apolonio L Lasala
Michael Lawenko
Mary Jocelyn Y Laygo
Pacita S Lazaro
Irma A Lee
Alembert Lee-Ong
Alexander U Lim
Corazon T Lim
John Q Lim
Fernando L Lopez
Cesar V Luna
Romulo L Madrid
Norman Manlapaz
Wallace Medina
Rogelio P Mendiola
Neil Mendoza
Caridad E Molino
Suzette S Montuno
Narciso S Navarro
Roberto O Ngo
Agus Nurtadwiyana
Ray Risner C. Obenza
Roman P Oblena
William I Olalia
Ligaya S Oliveros
Edward D.C. Oliveros
Leonardo Jr A Ona
Rudy Ong
Jose Jr F Oreta
Benedicto Oreta
Ernest Jerome Apacible Pagdanganan
Albert Palpal-Latoc
Elsie B Pascua
Isidoro S Pasion
John Vincent Pastores
Roel C Pena
Anthony R Perez
Elmer S. Po
Vicente R Porciuncula
Josefino C Qua
Cesar Fernandez Recio
Leandro III L Resurreccion
Maita Teresa P Rigor
Rommez Romero
Don Edward Rosello
Manuel Francisio Tariada Roxas
Manuel T Francisco Roxas
Darwin Salonga
McArthur Conrado Jr Salonga
Jose Antonio M Salud
Cunanan Sammy C
Domingo C Sampang
Christine Joyce Santicruz
Rey Melchor F Santos
Ray I Sarmiento
GENUENO S. SERRANO Tess Annette Serrato-Libron
Allen Anthony Sese
Cunanan Sherry O
Dubarry Siocd
Menandro Siozon
Noel E Sobingsobing
Jose Solomon
Moises Jr B Soncuya
Gregorio S Sy
Kim Shi C Tan
Alejandro Y Tan
Delfin A Tan
Benjamin Y Tang
Anne Marie C Trinidad
Rodolfo Jr Tuazon
Roland L. Uy
Billy James G. Uy
Nicolas S. Ramas Uypitching
Benedict Valencia
Mercedes P Viduya
Vivencio Jose P Villaflor III
Nelson Villano
Jonathan Joy Adora
Miguel C. Mendoza
Roland F. Cinco
Rouel Mateo M. Azores
Patricio H. Moscoso
Alex Blanco
Ferdinand Syfu
Manueal Jr. Villamor
Andrei T. Yu
Frances Marion De La Serna
Pimbaya Jr A. Pangilan
Ted Marcerey N. Gallo
Luisito Co
Michael Catiwala-An
Josef Conrad S. Lim
Jose Jr. Uy Tan
Benjamin Souribio
Edgardo Penserga
Ugalino Sander
Carlo C Gurrea
Patricia Grace Lo
Janina Yvette Go
Kristine Hazel Katimbang
Rene Ronson Ang

 

Russia

Andrianov Aleksey
Boris Pomortsev

 

Saudi Arabia

Ahmed Mohamed Abdul Abdel Kader
Hatim Ali Al Abbadi
Fahad Ayed Al Rayyes
Meshal Al Sharif
Hatim A. Al-Abbadi
Naif Alenazi
Ibrahim O.S Alenezi
Mohammed Y. Al-Naami
Abdulrahman Muaod Alotaibi
Abdulaziz Hassan Al-Saigh
Moh'd Alsebayel
Ihab M F Anwar
Mohammed Babiker
Mohamed Baker
Abdel Karim Elbakry
Medhat M. Ibrahim El-Sayed
Bamehriz Fahad
Hammad Akram
Ashri Laui
Zafer Said Mater
Mohammad Nadeem Mirza
Alsaigh Abdul Rahman
Abdulelah S Sindi

 

Singapore

Gandhi Anil
Vijayan Appasam
Shaik Ahmad Buhari
Chung Yip Chan
Hsiang Sui Chan
Wei Keat Cheah
Soo Ping Chew
Yew Lam Chong
Manoj Moses D.W.
Ravishankar K Diddapur
Lim Frances
Peter Min Yin Goh
Hak Su Goh
Choon Kiat Ho
Nan Yun Hoe
Yuk Man Kan
Chi Siong, Dean Koh
Cheng Kiong Kum
Jiunn Herng Lai
Victor,Tswen-Wen Lee
Kui Hin Liau
Choon How Lewis Liew
Khong Hee Lim
Geok Hoon Lim
Kheng Tian Lim
Yon Kuei Bernard Lim
Davide Lomanto
Melvin Look
Peter Mack
Kheng Hong Ng
Sing Shang Ngoi
Kian Pen,Julian Ong
Aung Myint Oo
Shanker Pasupathy
Hak Mien Quah
Ganesh Ramalingam
Natarajan Rajamuthiah
Andrea Rajnakova
Jaideepraj Rao
T. Ravintharan
Choon Sheong Seow
Asim Shabbir
Vishal Shelat
Richard Sim
Reyaz Moiz Singaporewalla
Bok Yan, Jimmy So
I. Swaminathan
Jye Yng, Jane Tan
Yah Yuen Tan
James K Tan
Charles Tse Kuang Tan
Khoon Hean Tay
Tiong Ann Teoh
Bih Shiou Charles Tsang
Kim Guo Wei
Sujith Wijerathne
Mark Wong
Yng Yng Bertha Woon

 

Sri Lanka

Rasika Bulathsinghela
Isuru Upanishad Rajapaksha Gedara
Selvarajah Mathurahan
samarasekera Nandadeva
Manjula Pathirana
Mohan Hashanatha Samarasinghe
Samaranayake Sanjeev
Sivaganesh Sivasuriya
Duminda Subasinghe
Pragathi L Weerakkody Weerakkodige
Weerakkodige Pragathi Lakmal Weerakkody
Dakshitha Praneeth Wickramasinghe

 

Taiwan

Bee Song Chang
Tzu Ming Chang
Wuu Tay Chang
Kun Chuan Chang
Jer Woan Chang
Han Ming Chang
Hung Chi Chang
Chih Yi Chen
Wei Shone Chen
Joe Bin Chen
Chun Lieh Chen
Chen Chia Chen
Yi Chen
Shu Hung Chen
Der Fang Chen
Dar Ren Chen
Juann Chyuan Chen
Shiang Gwo Chen
William Tzu Liang Chen
Kuo Hsin Chen
Ching Yuan Cheung
Tai Chow Chiang
Wen Hsiang Chiu
Allen Chiu
Chong Chi Chiu
Ming Chuan Chuan
Ming Jang Hsieh
Chung Ping Hsu
Nan Yung Hsu
Barry Chih-hung Hsu
Tung Ho Hu
Ching Shui Huang
Shing Moo Huang
Tsung Jen Huang
Yeong Fwu Hwang
Shyl Ell Jan
Ming Chien Kao
Chen Guo Ker
Chu Wilson Khu
Shou Jen Kuo
Fu Ming Lai
Hsin Chung Lee
Wei Jei Lee
Tsung Kuei Liang
Jin Tung Liang
Chie Tang Lin
Tser Rong Lin
Wu Lum Lin
Torng Sen Lin
Tse Jia Liu
Hui Ping Liu
Jung Sen Liu
Meng Lun Liu
Wing Yiu Lui
Yao Sheng Pan
Yi Ming Shyr
Ong Lao Stevenson
Wen-Lung Su
Shen Kuang Sung
Pyng Jing suresh guguru
Ming Jen Tang
Jeng Dar Tsai
Cheng Chung Tsai
Juei Hsing Wang
Nai Yuan Wang
Hsu Ming Wu
Chih Hsiung Wu
Yun Sheng Yai
Wen Chaur Yang
Li-Heng Yang
Man Pun Yau
Dah Cherng Yeh
Shi-Yau Yu
Sen Chang Yu
Ray Hwang Yuan

 

Thailand

Vongsrisoonthorn Amnauy
Chotiroseniramit Arnon
Pornmontharat Atthaphan
Singhsachthep Avtar
Bhoomiboonchoo Banjong
La Ongthong Banyat
Wongthouw Boonlue
Santitamanon Boonsom
Piyakesin Chaipruck
Jerajapreedee Chairat
Pokawatana Chairat
Thanapaisan Chaiwetch
Chansai Chaiya
Predanon Chakapan
Eurnorases Chakkrapan
Viriyanukulvong Chalermpol
Nimitrvanich Chanchai
Tanphiphat Chanvit
Geranpongs Charan
Banchuin Chatri
Timpawat Chavengkiat
Sangsubhan Chesada
Petpichetchian Chit
Chitpetpichetchian
Samansottivong Choochat
Vinitiwatanakhun Chuchart
Nakorn Chuchavalna
Pongnumkul Chumporn
Pruksapon Chumsak
Kuparnond Chusak
Niamskul Chuti
Sumgtchoengprachya Dahm
Lohsiriwat Darin
Rangsrikajee Dhanes
Chenvidhya Dhiraphol
Yodying Hariruk
Kunaprayoon Hathai
Israngkura Na Ayudhya Iyares
Wittayapairoch Jakrapan
Khuhaprema Jhiravud
Wongsrichanalai Jirasak
Pachirat Kachit
Kitinirungool Kanog
Amamtakul Kaset
Manochantr Kittiwat
Tangpanitadee Kongpon
Trakarnvanich Korkiat
Namthaisong Kriengkri
Bhatanaprabhan Kullawat
Tonvichien Lantom
Verade J Lertdumronglak
Duronkritichai Mati
Jivasantikarn Mongkol
Tanjapatkul Mongkol
Annop Montamara
Chotirosniramit Narain
Janviriya Naris
Lertakyamanee Narong
Tadadet Narong
Jongsiri Narongsak
Anun Ngownngarmratanai
Boon Yuen Niwat
Saw Seow O-Tur
Plerngprasit Ouichai
Choteprasit Paiboon
Jithvanich Paiboon
Chaikittisilp Pairoj
Pongchairerks Paisal
Kraisornphong Patanasak
Navicharern Patpong
Lertpradit Pattanasak
Kasetsuwan Petch
Rojanasakul Phaderm
Pensuwan Phaiboon
Thisphakorn Phongkitti
Sukosit Phongthon
Pongmanjit Pichai
Chamadol Pichan
Suppapinyopong Pisut
Totemchokchyakarn Piya
Vongvanich Piyawat
Chaisilpwatana Pongsak
Panapisal Pongvit
Junyavijux Poompitch
Prapanpongchai Pornchai
Suesat Poschong
Pruekprasert Prakit
Tomtitchong Prakitpunthu
Saenmunkongkul Prakorb
Bejrajati Pramote
Suwanrath Prapuret
Pimonsangsuriya Prasert
Trairatvorakul Prasert
Virajsilp Prasit
Sirivongs Prayuth
Vasusathain Preerayut
Akranurakkul Prinya
Santichatngam Prinya
Adisorn Puttisri
Tanpaupong Racha
Hakeem Rachit
Phimolsarnti Ravi
Suvikapakurnkul Ronnarat
Samintharapanya Sahatham
Alpach Sakda
Kanjanalarb Sanchai
Tumtavitikul Sathien
Kositchaiwat Savit
Songchai Simroj
Tongsawas Singhaphan
Sirijongwatana Siri
Yamada Sirikan
Kanjanapanjapol Siroj
Prachyakorn Smitti
Bowornpadungkitti Sombat
Boonkasem Somboon
Chaisrisawaddisuk Somboon
Tangkulboriboon Somboon
Homsakmongkol Somboon
Kovitchareonkul Somchai
Limsrichamreon Somchai
Saeteng Somcharoen
Wattanasirichaigoon Somkiat
Limsupavanich Sompong
Navaravong Sompong
Simaroj Songchai
Treesaranuwattana Sonthorn
Aree Sontisirikit
Soottipornchittmittraparb
Thipyasountranon Sornchai
Chaimuangraj Suchart
Wipassakornwarawutt Suchart
Chantavibul Suchart
Panpimanmas Sukij
Chayosumrit Sumeth
Wongkietkachorn Sumit
Treesaranuwattana Sunthorn
Kalayanakoul Supasil
Techapongsatorn Suphakarn
Mangkorn Supoj
Chindasab Supoj
Pornyunnyongsurat Supoj
Kasetsunthorn Suppapong
Saranrittichai Surachai
Siripornadulslilp Surachai
Sripiyasuthorn Surachai
Chiabunkana Surachai
Sangaroonsiri Suradej
Leelathanamongkol Surasak
Paiprasert Surawut
Chakkapak Suriya
rojanawilaikun Suthee
Pakamathavee Suthep
Inhardkroad Suthep
Udomsawaengsup Suthep
Surakiatchanukul Suthi
Boonniti Suthisit
Buakaew Suttiruck
Chairatchaneeboon Suwanchai
Hutachoke Tanasit
Kanchanarin Tavatchai
Tanprayoon Taveesin
Puntarigvivat Tavisak
Visanuyothin Taweechai
Deekajorn Taweesak
Chulakamontri Taweewong
Nupet Teepavit
Ukritmanoroat Teerachai
Ratanachaikanon Teeradej
Maipang Thanapol
Suwancharas Thanawat
Punyaprasiddhi Thanee
Nimmanwudipong Thanyadej
Ratanachu-Ek Thawee
Angkoolpakdeekul Theerapol
Khuhapreya Thiravub
Koysombat Thongchai
Shaipanich Thongdee
Uttaravichien Thongueb
Poochong Timratana
Chalawkul Tongthom
Anunt Tonmukayakul
Tantipiriyakij Toranis
Sandhu Trichak
Bhudhisawasdi Vajarabhongsa
Chungchet Vasant
Supromajakr Vatana
Pairuchvet Verachai
Chotesakulrat Vibul
Sachakul Vibul
Charoenwongse Vichai
Smavatkul Vichet
Viriyaroj Vichit
Vatcharapimolsilp Vijit
Suwanrattaphum Vinit
Mahatharadol Virachai
Wangsook Virat
Subromyen Visan
Auywattanagul Vithayasak
Chinswangwatanakul Vitoon
Puttawanchai Vivat
Saowaros Voraphan
Klailardsiri Wanchai
Krailadsiri Wanchai
Wachirapunyanukul Warin
Somwangprasert Watchara
Pareesri Wattana
Poorchaikun Werapong
Thowprasurt Werayut
Chonwattanagul Wichai
Chamnongwit Wicheanrat
Shanin Winyoopradit
Lajchasaewee Wisut
Yuthvoravit Witaya
Karchanawongchai Withaya
Chadbunchachai Wittaya
Tirapanich Wiwat
Kowitwarangkul Worawidh
Kitipechyindee Wrunyoo
Thanapongsatorn Wuthichai
Kittipadakul Wuttichai
Kongdan Yauwanuch

 

Turkey

Ozgun Akgul
Recep Aktimur
Orhan Alimoglu
Kessaf Aslar
Zeynep Balci
Ismail Bilgic
Bekir Bulut
Halil Coskun
Evren Dilektasli
ismail Dizen
Sibel Gelecek
Ali Fuat Kaan Gok
Emir Guldogan
Emre Gundogdu
Cuneyt Kayaalp
Munevver Moran
Serkan Ozen
Murat Bulut Ozkan
M.Mahir Ozmen
Cem Parsak
Tolga Sahin
Kaya Saribeyoglu
Osman Simsek
Aziz Sumer
Hakan Yanar
Baris Zulfikarogu

 

UAE

Thair Mahamood Abbas
Al Jaziri Ahmad
Suresh Baliga
Rene Macario Borromeo
M Amin El-Gohary
Sanjay Gupta
Rolf Hartung
Girish Kumar Juneja

 

Uzbekistan

Jasur Abduvaliyev
Rustam Basharov
Nusrat Boyjigitov
Nemat Boymuradov
Salim Devlatov
Hurramov Firdavs
Usman Gaffarov
Halilov Gulom
Mahmatkulov Homidullo
Otabek Ibragimov
Donobek Imamov
Abdurauf Isakov
Anvar Mutalibov
Ikram Mutalibov
Holikulov Odil
Bekzod Rahmatov
Kosim Rakhmanov
Akmal Rakhmatullaev
Sanjar Ruzibayev
Jasur Ruziyev
Pardayev Saidkasim
Abdikodir Shahriyev
Jamshid Shamsiev
Azamat Shamsiev
Suhrob Zayniyev
Erkin Daniyarov
Aluon Usanov Usanov
Nizomiddin Kodirov
Bayram Aliev
Sunnatillo Kurbonov
Shuhratboy Ibrahimov
Zafar Mahmudov
Ilxom Tagaev
Xamza Sattarov
Chung Ket Lai
Alijon Usanov
Sattarov Xamza
Rahimov Zafar

 

Vietnam

An Tho Bui
Tran Binh Chiang
Nguexen Duc Chrish
Ngugen Cao Cuong
Hoang Cong Dac
Nguyen Hoang Dinh
Minh Dai Do
Lvong Tat Dong
Pham Duc Huan
Nguyen Van Hung
Do Ba Hung
Van Phu La
Cao Doc Lap
Qvy Le Hai
Anh Tuan Le Quan
Quoc Ahn Le Quang
Nghia Le Quang
Hai Le Trung
Hong Duong Le Tuyen
Nghia Le Van
Mivan Doi Maivandoi
Vu Manh
Van Lam Neuyen
Minh Nghiem Neuyen
Van Tong Neuyen
Tuan Ngumeo
Cuong Tan Nguyen
Hoang Dinh Nguyen
BAC Hoang Nguyen
Tung Son Nguyen
Van Bi Nguyen
Tranngoc Luong Non
Van Nang Pham
T.Naccuen Phan.
Do Gia Phu
Trinh Hoang Quan
Vo Quy
Do Kim Son
Van Tan
Thai Hy Thin
Bui An Tho
Binh Giang Tran
Hieu Nhan Tran
Do Van Trang
Nguyen Quoc Trong

 

If you can't find your name in the list please

 

Membership Form

At the Board of Governors meeting held in October 1996 in Thailand, it was resolved that any surgeon who belongs to his/her national endoscopic society in any of our member countries will immediately be eligible to be a member of ELSA on payment of the appropriate fee. Surgeons who belong to an established international endoscopic society (e.g. SAGES) will also be treated likewise. Surgeons who do not belong to any existing society and would like to join ELSA have to be supported by 2 ELSA members.

 

 

National Collaborative Societies 

 

Australia  |  Bangladesh  |  Brunei    |   China   |    England   |   Germany   |   Hong Kong |  India   |  Indonesia   |  Japan   |   Korea   |   Macau   |   Malaysia   |   Myanmar   |   Nepal   |   Oman   |   Pakistan   |   Philippines   |   Russia   |   Sabah   |   Saudi Arabia   |   Singapore   |   Sri Lanka   |   Taiwan   |   Thailand   |  Turkey    |  UAE   |  Vietnam